30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 58 คาราวานวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จ.พังงา     ศวภ.3.....

Read more

28 พ.ค. 58 ต้อนรับ รมว.วท. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีฯ     ศวภ.3.....

Read more

22 พ.ค. 58 ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ศาลากลาง จ.สงขลา..

Read more

19 พ.ค. 58 ประชุมหารือให้ข้อคิดเห็นแผนงาน/โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยด     ศวภ.3.....

Read more

3 มี.ค. 58 นำสวดมนต์เนื่องในวันมาฆบูชา     ผอ.ศวภ.3 นำบุคลากร ศวภ.3.....

Read more

10 พ.ย. 2557 ประชุมเชิงปฎิบัติการ.....

Read more

24 ต.ค. 57 ประชุมหารือ.....

Read more

22 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดน.....

Read more

9-10 ก.ย. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผลิตภัณฑ์กระจูด Go.....

Read more

20 ส.ค. 57 บรรยากาศวันที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557  .....

Read more

19 ส.ค. 57 บรรยากาศวันที่ 2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557)  .....

Read more

18 ส.ค. 57 ร่วมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 (ภูเก็ต)  .....

Read more

18 ส.ค. 57 ร่วมพิธีเปิด "หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" จ.ภูเก็ต  .....

Read more

18 ส.ค. 57 บรรยากาศ งานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557  .....

Read more

7 ส.ค. 57 ร่วมงาน "เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคใต้".....

Read more

5 ส.ค. 57 เข้าร่วมประชุมการสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ.....

Read more

28 ก.ค. 57 (บ่าย) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ความมั่นคงอาหารจ.สงขลา  .....

Read more

16 ก.ค. 57 ร่วมประชุมหารือแนวทางสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์.....

Read more

2 ก.ค. 57 อบรมเติมความรู้กลุ่ม OTOP เตยปาหนัน จ.กระบี่ (วันที่ 2)    .....

Read more

25 มิ.ย. 57 ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ธุรกิจสปาฯ จ.ระนอง     ศวภ.3 ร่วมกับ.....

Read more

25 มิ.ย. 57 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ.ระนอง (วันที่ 2)     ศวภ.3.....

Read more

24 มิ.ย. 57(เช้า) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ.ระนอง     ศวภ.3.....

Read more

24 มิ.ย. 57 (บ่าย) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ.ระนอง     ศวภ.3.....

Read more

20 มิ.ย. 57 เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง วิทยาศาสตร์กับนำ้แร่ จ.ระนอง     ศวภ.3.....

Read more

19 มิ.ย. 57 ประชุมร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี จ.พัทลุง     ศวภ.3.....

Read more

6 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.สงขลา     ศวภ.3.....

Read more

2 มิ.ย.57 ร่วมเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะแบบครบวงจร ณ เกาะยาวน้อย จ.พังงา     ศวภ.3.....

Read more

2 มิ.ย. 57 เข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัญจร ณ เกาะยาวน้อย จ.พังงา     ศวภ.3.....

Read more

ข้อมูลติดต่อคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้
Click to left menu.
ขอรับคำปรึกษา
ผ่านเว็บไซต์
รายงานข่าว
จากบรัสเซลล์
ประเทศเบลเยี่ยม
หน่วยงานในสังกัด วท.
สร. สป. วศ. ปส. วว. อพ. พว. มว.
สวทน. สทอภ. สทน. สซ. สสนก. สนช. ศลช.
นำเมาส์วางบนรูปภาพ เพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์หน่วยงาน
กำลังปรับปรุงระบบ!!!
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพาราแบบครบวงจรของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)"
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
ข้อมูลวิดีโอ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง (สทท.ตรัง)
ติดต่อเรา
ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ : 0-7428-2931
โทรสาร  : 0-7428-2930
 
ติดต่อผู้ดูแล
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.